สำหรับผู้เข้าชม


  เป็นที่รู้จักกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และผลิตผลทางการเกษตร แต่ความจริงแล้ว ประเทศไทยยังเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกหลากหลายประเภท อาทิ เศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สินค้าแฟชั่น อัญมณี ศิลปหัตถกรรม สินค้า OTOP เป็นต้น นอกจากนั้นประเทศไทยยังเป็นศูนย์รวมความโดดเด่นในเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้าและบริการเพื่อผู้อุปโภคบริโภค (Exhibition) ที่เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งจากทั้งไทยและชาวต่างชาติ โดยไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมอีกด้วย
  Thailand Presents มีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งในการรวบรวมสินค้าและบริการอันโดดเด่นที่มีศักยภาพใน การส่งออกหรือมีความแตกต่างจากสินค้าและบริการจากประเทศอื่น ๆ เพื่อแนะนำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ นักลงทุน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้าใจในสินค้าหรือบริการเหล่านั้น ด้วยการรวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตรซึ่งเป็นศูนย์กลางผู้รวบรวมผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้นำเสนอบริการในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายและเชี่ยวชาญ Thailand Presents จึงเป็น Platform ที่คัดกรอง และนำเสนอสินค้าและบริการ อันโดดเด่นดังกล่าวสู่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ซึ่งจัดแบ่งหมวดหมู่สำหรับผู้เข้าใช้งานดังนี้